Svinjogojstvo

Svinjogojstvo predstavlja granu stočarske proizvodnje koja za cilj ima proizvodnju i opskrbu tržišta svinjskim mesom i prerađevinama. Posebna se pozornost posvećuje kvaliteti mesa, pod čime se podrazumijeva njena hranjiva vrijednost, mramoriranost te mikrobiološka ispravnost.

U uzgoju svinja primjenjuju se i tri tipa smještaja: otvoreni, poluotvoreni i zatvoreni. Intenzivno svinjogojstvo temelji se na zatvorenom sustavu te je on ujedno i najrašireniji u svijetu. Otvoreni sustav se danas uglavnom primjenjuje kod primitivnih pasmina i u ekstenzivnoj proizvodnji, ali se u zadnje vrijeme u Europi javlja tendencija držanja svinja na otvorenom, posebno rasplodnih grla. Poluotvoreni sustav uz nastambe ima i ispuste te se svinje mogu kretati po volji.

Važnost svinjogojstva u stočarskoj proizvodnji i ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske proizlazi iz njegove ekonomske i biološke važnosti. Svinjogojska proizvodnja predstavlja značajan izvor mesa za opskrbu domaćeg tržišta, također, svinjogojstvo ima veliku ulogu u oplemenjivanju ratarskih proizvoda, a pomaže i razvoju drugih grana gospodarstva poput prerade mesa, proizvodnje stočne hrane, građevinarstva, proizvodnje opreme i dr.

Konzumacija svinjskog mesa u Hrvatskoj, kao i u Europi i zemljama Dalekog istoka, raste po glavi stanovnika te prednjači ispred svih drugih vrsta što dokazuje značaj ove stočarske proizvodnje.

Partneri