Peradarstvo

Peradarstvo je značajna grana stočarske proizvodnje koja uključuje uzgoj i držanje rasplodnih nesilica hibrida lakih pasmina, uzgoj pilenki za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj i držanje nesilica hibrida teških pasmina, proizvodnju jednodnevnih podmlatka, tov pilića, purića, pačića i guščića kao i klaonice peradi.

Kokoši predstavljaju najčešću vrstu te čine 90% ukupne svjetske populacije peradi dok najvažnije peradarske proizvode čine meso i jaja.

Do 70% svjetskog peradarstva proizvodi perad na industrijski način koji podrazumijeva primjenu najsuvremenijih tehničkih, tehnoloških i organizacijskih postupaka te se izvodi na velikim aglomeracijama peradi s velikim proizvodnim kapacitetima.

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju uzgajivači moraju prilagoditi peradarsku proizvodnju uvjetima koje ona postavlja, uključujući ekološke i okolišne standarde, kako bi bili konkurentni na zahtjevnom europskom tržištu.

Partner